Zamów licencję programu bibi

Integralną częścią systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibinet jest program bibi. Przy zakupie programu klient otrzymuje plik licencyjny, który określa właściciela licencji, jej zakres i datę wydania. Zakupioną wersję programu klient może używać wieczyście (par.1.pkt.2 licencji).
Poniższy formularz przeznaczony jest dla klientów, którzy pobrali oprogramowanie ze strony internetowej i potrzebują licencji do jego instalacji oraz dla użytkowników rozszerzających system (zakup dodatkowych stanowisk lub opcji).

Przez rok od daty wydania licencji klient ma prawo do korzystania z pomocy technicznej przez telefon lub e-mail oraz pobierania nowych wersji oprogramowania publikowanych w internecie. Po upływie tego okresu w dowolnej chwili można wykupić usługę bibi.WTU, która daje prawo do korzystania z pomocy technicznej i prawa pobierania aktualizacji oprogramowania przez 12 miesięcy od daty jej zakupu.

Formularz zamówienia licencji
(Pola oznaczone * są obowiązkowe)  Zaznacz, jeżeli za licencję płaci inna firma niż użytkownik (np. instalator)  Zaznacz, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualizacjach programu bibi


  Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu: otrzymania oferty, obsługi procesu realizacji zamówienia lub udzielenia wsparcia technicznego, przez MicroMade Gałka i Drożdż spółka jawna.


  Poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oraz kliknięcie przycisku "Wyślij zgłoszenie" zamawiający upoważnia firmę MicroMade Gałka i Drożdż sp.j. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


  Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie wypełnione dane są poprawne.

  Jeżeli nie możesz wypełnić i wysłać powyższego formularza, wyślij do nas e-mail.