Programy systemu bibinet

Prawo do pobierania aktualnej wersji programu i wykonywania upgrade mają tylko klienci posiadający plik licencyjny nie starszy niż rok (nie dotyczy instalacji wersji DEMO). Jeżeli twój plik licencyjny jest starszy, prosimy wykupić usługę bibi.WTU – roczne prawo do pobierania nowszych wersji programu i prawo do wsparcia technicznego przez internet i telefon.

Aktualna wersja instalacyjna programu bibi

bibinet_setup.zip     wersja: 1.11.01.02     aktualizacja: 29.06.2022     wielkość: 53 116 kB

Rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu – oprogramowanie dla Windows ® 7(niezalecane)/8 (niezalecane) /10/11/ oraz Windows Server ® 2008 (niezalecane) /2012/2016/2019.

UWAGA1! Program można reinstalować tylko z wersji 1.9 lub późniejszych.

UWAGA2! Przed reinstalacją pod systemem Windows XP należy wgrać poprawkę firmy Microsoft. Dla systemów XP 32-bitowych należy wgrać uruchomić poprawkę z katalogu x86, a w przypadku systemów XP 64-bitowych z katalogu amd64.

Po wykonaniu reinstalacji oprogramowania należy wykonać upgrade urządzeń systemu:

 • Jeżeli do systemu podpięte są kontrolery poprzez interfejs bibi-F21, po wykonaniu reinstalacji oprogramowania należy przeprowadzić aktualizację sprzętu przy pomocy programu narzędziowego biSprzęt.
 • Jeżeli do systemu podpięte są kontrolery bibi-K12 przez interfejs ethernetowy bibi-F22, lub są podpięte kontrolery bibi-K22, bibi-K25 aktualizacja sprzętu wykona się automatycznie po uruchomieniu programu bibi w nowej zaktualizowanej wersji.

Nowa wersja zawiera obsługę nowych kontrolerów sieciowych bibi-K22,  bibi-K25 i kontrolera windy bibi-K28. Umożliwia także eksport wszystkich raportów do plików pdf. W aplikacji bibiBramka możliwa jest praca pełnoekranowa. Opis nowości i zmian wprowadzonych w kolejnych wersjach 1.10 i 1.11 programu bibi zawiera ulotka wersji 1.11.01.02.

Program jest licencjonowany.

Proces instalacji oprócz zainstalowania programów polega na:

 • wytworzeniu nowej bazy danych
 • zaprogramowaniu kluczy sprzętowych USB
 • zadeklarowaniu komputerów w sieci bibinet
 • skonfigurowaniu węzłów i terminali
 • podłączeniu i skonfigurowaniu urządzeń systemu bibinet

Konfigurację systemu i opis instalacji zawiera instrukcja instalacji systemu bibinet, zaś obsługa systemu zawarta jest w instrukcji obsługi programu bibi. Obie instrukcje w procesie instalacji programu zostają umieszczone w katalogu MicroMade/bibinet/Doc.

Pamiętając, że wiele funkcji programu znajduje się w menu kontekstowym otwieranym prawym klawiszem myszy, życzymy miłych wrażeń przy obsłudze naszego programu.

Program jest ciągle udoskonalany i rozbudowywany o nowe funkcje.

Wersja ta udostępnia także oprócz aplikacji podstawowej bibi dodatkowe aplikacje: bibiSzef, bibiBramkabibiFakty.

Wersja demonstracyjna programu bibi

Aby zainstalować wersję demonstracyjną programu bibi należy po uruchomieniu instalatora bibinet_setup wybrać z listy instalację DEMO. Następnie:

 • Uruchomić program bibi korzystając z utworzonych skrótów.
 • Zalogować się do programu:
  • Użytkownik: Administrator
  • Hasło: bibi
 • Dane demo są z okresu 01.2022-03.2023 roku.
 • Osoby, którym zostały wprowadzone rejestracje, zostały zgrupowane w pionie „Zespół EL” w celu łatwiejszego ich znalezienia i możliwości generowania raportów zbiorowych.