Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibinet

Oprogramowanie do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi ma standardowo wbudowany system zdalnej pomocy, który jest aktywny przez rok od daty zakupu licencji. Po tym terminie można go uaktywnić w dowolnym czasie wykupując usługę bibi.WTU (prawo do wsparcia technicznego przez internet i telefon oraz prawo do pobierania nowszych wersji programu przez rok).

Dodatkowym źródłem informacji w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem jest instrukcja obsługi programu wbudowana w program (pod ikonką pomoc), lub dostępna w naszej bibliotece dokumentów.

Część z problemów została także opisana poniżej.

Instalacja programu

 1. Dlaczego pod systemem Windows 7/8/10 nie mogę poprawnie wytworzyć bazy danych systemu bibinet?
  Należy pamiętać, że instalację programu należy przeprowadzić na koncie Administratora komputera. Dodatkowo należy sprawdzić czy Administrator ma wyłączoną funkcję kontroli konta użytkownika. W tym celu trzeba otworzyć Panel sterowania i w sekcji Konta użytkowników przesunąć suwak (wybrać opcję) Nie powiadamiaj nigdy. W ten sposób wyłączamy blokadę instalacji programów nie posiadających certyfikatu zgodności z Windows 7. Jeżeli nie wyłączymy tej opcji to w drugim kroku instalacji przy wytwarzaniu bazy danych system zgłosi błąd niepoprawnego wytworzenia bazy danych.
 2. Mam kłopot z uruchomieniem programu bibi.exe pod systemem Windows Server 
  Aby uruchomić program bibi.exe pod systemami Windows Server należy:

  1. Uruchomić shella – cmd.exe (menu Start – Uruchom)
  2. Wydać polecenie: „bcdedit.exe /set {current} nx OptIn”, lub ewentualnie: „bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff”
  3. Zrestartować system

  Operacja ta włącza funkcje DEP tylko dla aplikacji systemowych i usług (ewentualnie wyłącza funkcje DEP dla całego systemu – AwaysOff), co pozwala na pracę programu bibi.exe.
  W Windows 2003 Server funkcja ta jest standardowo wyłączona, zaś w systemie Windows 2008 Server włączona.

  Zalogować się do systemu Windows jako Administrator

 3. Czy wersja jednostanowiskowa programu bibi może pracować na komputerze bez karty sieciowej?
  Nie. System bibinet został opracowany jako system sieciowy, tak więc założono, że karta sieciowa istnieje. Numer karty sieciowej MAC jest wykorzystywany przy identyfikacji komputera, na którym uruchomiony jest serwer bibinet.
 4. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci, to co należy ustawić w parametrach sieciowych, aby mógł poprawnie pracować program bibi?
  Jedynym warunkiem jest dostęp programu do adresu MAC karty sieciowej. W tym celu należy w Panelu sterowania systemu Windows® otworzyć okienko „Połączenia sieciowe” i sprawdzić stan „Połączenia lokalnego”. Jeżeli jest wyłączony, to należy go włączyć.
  Przy dodawaniu komputera (w programie bibi) w okienku „Opcje systemu bibinet” należy wpisać właściwy adres fizyczny MAC, natomiast jako numer IP należy wpisać: 127.000.000.001
 5. Jak odczytać z komputera adres fizyczny MAC i numer IP?
  Trzeba wykonać polecenie: Start/Uruchom i wpisać rozkaz cmd, a następnie w tak otwartym oknie konsoli systemu wpisać polecenie: ipconfig /all lub uruchomić program bicomp.exe
 6. Czy serwer bibinet może pracować na komputerze z dynamicznie nadawanym numerem IP?
  Tak, pod warunkiem, że numer nadawany jest przez serwer DNS. Jeżeli numery IP w sieci nadawane są przez serwer DHCP, to trzeba zapewnić stały numer IP dla wszystkich komputerów, na których będą pracować serwery bibinet.
 7. Czy połączenie poszczególnych domen bibinet do internetu może być wykonane przez Neostradę?
  Tak, mimo, że w Neostradzie nie ma na stałe przydzielonych numerów IP. Każdą domenę połączoną do internetu przez Neostradę trzeba zarejestrować w dynamicznym serwerze DNS. Można to na przykład zrobić na serwerze DynDNS.org (rejestracja jest bezpłatna).
 8. Dlaczego do serwera bibinet postawionego na Windows Home nie można dołączyć terminali?
  Dlatego, że w Windows®XP Home ustawiona jest na stałe flaga „loguj z zewnątrz jako gość”. Nie pozwala to na bezpieczne logowanie z zewnątrz do serwera bibinet. Terminale można podłączać tylko do serwerów bibinet postawionych na Windows®XP Pro, 2000 i 2003 Server i wyższych.
 9. Ilu operatorów może się logować do serwera bibinet?
  Ilość operatorów ograniczona jest do 250.
 10. Gdzie przechowywane są hasła operatorów programu?
  Hasła przechowywane są w kluczu sprzętowym bibiHAK włożonym do serwera.
 11. Ilu operatorów można wpisać do jednego klucza bibiHAK?
  W jednym kluczu można zapisać do 30 operatorów.

uszkodzenie/zmiana komputera

W przypadku awarii komputera, zmiany komputera lub zmiany karty sieciowej komputera, na którym był zainstalowany program bibi należy:

 1. Zainstalować na nowym komputerze węzeł systemu bibinet (bez wytwarzania nowej bazy danych)
 2. Skopiować dane czyli zawartość całego katalogu Data (standardowo C:\Program Files\MicroMade\bibinet\Serwer\Data) ze starego komputera wgrać do katalogu Data, który powstał po instalacji programu na nowym komputerze.
 3. Jeżeli program był oparty na licencji sprzętowej (posiadał klucz USB bibiHAK) to należy ten klucz przełożyc do złącza USB w nowym komputerze.
 4. Uruchomić program biserver.exe
  – zalogować się jako administrator
  – wydać polecenie: zlokalizuj bazę danych (każda baza danych musi być przypisana do fizycznego komputera)
  – ustawić poziom zabezpieczeń węzła („niski” jeżeli używamy programu tylko na jednym komputerze, „wysoki” jeżeli komputer udostępnia dane innym komputerom w sieci bibinet)
  – wydać polecenie „wprowadź nowe zasady” – na pytanie o reset komputera można odpowiedzieć NIE
  – zamknąć program biserver
 5. Uruchomić program bibi
  – otworzyć okienko Opcje systemu bibinet
  – ustawić się w prawej części okienka na nazwie komputera (będzie przekreślona)
  – kliknąć podwójnie myszą – otworzy się okienko Edycja parametrów komputera
  – wprowadzić dane nowego komputera (adres MAC i nr IP)- zakończyć OK
  – jeżeli urządzenia są podłączone do tego samego COMu (np.COM1) jak w starym komputerze, to powinny zostać znalezione.
  – jeżeli są podłączone do innego COMu, to należy usunąć dostawcę, a następnie dodać nowego dostawcę z ustawionym odpowiednim COMem.

I to już koniec – wszystko powinno być jak na poprzednim komputerze
Procedurę opisaną w punktach 4 i 5 należy wykonać przy zmianie karty sieciowej w komputerze

inne problemy

 1. Nie mogę dodać nowego okresu rozliczeniowego (nowego roku rozliczeniowego) w programie bibi
  Jeżeli w edycji okresów rozliczeniowych opcja Dodaj ciąg rozliczeniowy jest nieaktywna to oznacza, że znaleźliśmy się poza zdefiniowanym przedziałem czasu dla naszego programu. Przedział ten może obejmować maksymalnie 3 lata danych, z których program oblicza raporty.
  Załóżmy, że chcemy dodać okres rozliczeniowy, który jest rokiem kalendarzowym 2023.
  I. Jeżeli używamy systemu bibinet tylko do kontroli dostępu to przechodzimy od razu do pkt.II. A jeżeli używamy systemu do rejestracji czasu pracy należy wykonać archiwizację najstarszego okresu rozliczeniowego jaki mamy w Edycji okresów rozliczeniowych w programie bibi. W tym celu w Edycji okresów rozliczeniowych zaznaczmy najstarszy okres rozliczeniowy (np. rok 2020). Potem  ustawiamy się myszą w lewej części okna i zaznaczając Cykl miesięczny prawym klawiszem myszy wybieramy Wygeneruj kart czasu pracy. W ten sposób zapisujemy plik archiwalny pdf z całą historią zaznaczonego roku (np. 2020). Po tej operacji możemy przystąpić do podziału i poszerzenia zakresu naszej bazy danych.
  II. W takim przypadku należy zamknąć program bibi, a następnie za pomocą programu narzędziowego biArchiver zarchiwizować rok 2020. (lub 2021)
  W programie tym należy wykonać 2 kroki:

  1. Otworzyć program biArchiver (skrót na pulpicie „bibi – programy narzędziowe” lub katalog MicroMade/bibinet/Tools), zalogować się jako Administrator, w dolnej części ekranu ustawić datę do której będzie utworzony plik archiwum na 31 grudnia 2020 r., wcisnąć przycisk Dalej. Program dokona podziału pliku bazy danych.
  2. Po tej operacji odblokuje się Maksymalny dopuszczalny przedział czasu do daty 2022-12-31. Można ją zmienić na 2023-12-31 rozwijając strzałkę z prawej strony pola i wybierając odpowiednią datę w kalendarzu. Gdy mamy więcej niż jeden węzeł w systemie bibinet to należy dodatkowo zaznaczyć pole „Plik eksportu węzła”. Następnie wcisnąć przycisk Dalej. Program dokona poszerzenia aktualnej bazy danych do 2023-12-31. Gdy na ekranie pojawi się napis „Zamykanie lat zakończone” można zamknąć program biArchiwer i zacząć pracę w programie bibi.

  Opis programu biArchiver znajduje się w instrukcji obsługi programu.
  Po wykonaniu operacji zamknięcia lat, w programie bibi dostępna będzie funkcja dodawania nowych okresów rozliczeniowych.