Zdalna pomoc systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy bibinet

Integralną częścią systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibinet jest program bibi. Przy zakupie programu klient otrzymuje plik licencyjny, który określa właściciela licencji, jej zakres i datę wydania. Zakupioną wersję programu klient może używać wieczyście (pkt.2 licencji).
Dodatkowo przez rok od daty wydania licencji klient ma prawo do korzystania z pomocy technicznej przez telefon lub e-mail oraz pobierania nowych wersji oprogramowania publikowanych w internecie. Wywołanie zdalnej pomocy następuje przez wybranie w menu tekstowym programu Pomoc -> Zdalna pomoc systemu bibi. Gdy ta opcja jest nieaktywna możemy wykupić usługę bibi.WTU dającą prawo do korzystania z pomocy technicznej i pobierania aktualizacji oprogramowania przez 12 miesięcy od daty zakupu usługi.

Usługę można zamówić wysyłając e-maila na adres : mm@micromade.pl podając numer licencji (widoczny w menu Pomoc -> O programie) i dane do faktury lub wypełniając formularz znajdujący się poniżej.
Po jej wykupieniu klient otrzymuje spakowany (zip) swój plik licencyjny, wygenerowany z nowa datą wydania. Należy go rozpakować i wgrać do katalogu (standardowo):
C:\Program Files\MicroMade\bibinet\Server\Data

lub w przypadku komputerów z systemem Windows 64 bitowym

C:\Pliki programów (x86)\MicroMade\bibinet\Server\Data

na na każdym węźle systemu bibinet
Przed wgraniem proszę staremu plikowi licencji (license.dat) zmienić nazwę (np. na license_old.dat)
Przed skopiowaniem należy zatrzymać serwer (węzeł) programem narzędziowym biServer.

W ramach pomocy zdalnej klient może liczyć na:

  • pomoc w obsłudze programu przez wbudowany w program bibi TeamViewer (menu: Pomoc/Zdalna pomoc systemu bibinet)
  • pomoc przy konfiguracji urządzeń w programie bibi
  • pomoc przy deklaracji regulaminów czasu pracy
  • pomoc przy archiwizacji starych okresów rozliczeniowych
  • pomoc przy nadpisywaniu zagubionych haseł Administratora Systemu
  • i inne

Formularz zamówienia zdalnego wsparcia i prawa do aktualizacji programu bibi
(Pola oznaczone * są obowiązkowe)Zaznacz, jeżeli za licencję płaci inna firma niż użytkownik (np. instalator)Zaznacz, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualizacjach programu bibiPoprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oraz kliknięcie przycisku "Wyślij zgłoszenie" zamawiający upoważnia firmę MicroMade Gałka i Drożdż sp.j. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie wypełnione dane są poprawne.