Program dla przedszkola

Specjalna wersja programu bibi dla przedszkoli.

Aktualna wersja instalacyjna programu bibiPrzedszkole

biPrzedszkole_setup.zip   wersja: 1.11.01.02/4.0.0.0  aktualizacja: 18.08.2022   wielkość: 62 270 kB

Ewidencja i rozliczanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu – oprogramowanie dla 7(niezalecane)/8(niezalecane)/10/11 oraz Windows Server 2008(niezalecane)/2012/2016/2019 . Specjalna wersja programu bibi dla przedszkoli.

Program jest licencjonowany. Licencję wydaje się po złożeniu zamówienia.

Program oparty jest na specjalnej licencji dla przedszkoli bibi.EDP.

Proces instalacji oprócz zainstalowania programów polega na:

 • wytworzeniu nowej bazy danych
 • zaprogramowaniu kluczy sprzętowych USB
 • zadeklarowaniu komputerów w sieci bibinet
 • zadeklarowaniu grup przedszkolaków, opiekunów i pracowników
 • podłączeniu i skonfigurowaniu urządzeń systemu bibinet

Konfigurację systemu i opis instalacji zawiera instrukcja instalacji systemu bibiPrzedszkole, zaś obsługa systemu zawarta jest w instrukcji obsługi programu bibiPrzedszkole. Obie instrukcje w procesie instalacji programu zostają umieszczone w katalogu MicroMade/bibinet/Doc.

Pamiętając, że wiele funkcji programu znajduje się w menu kontekstowym otwieranym prawym klawiszem myszy, życzymy miłych wrażeń przy poznawaniu naszego programu.

Program jest ciągle udoskonalany i rozbudowywany o nowe funkcje.

Nowości wersji 4.0.0.0

W aktualnej wersji programu umożliwiono aby świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, które są realizowane bezpłatnie, mogły naliczać się od momentu przyjścia dziecka do przedszkola (a nie jak dotychczas od ustawionej godziny do ustawionej godziny).

Wersja DEMO

Aby zainstalować wersję demonstracyjną programu bibi należy po uruchomieniu instalatora biPrzedszkole_setup.zip wybrać instalację DEMO. Następnie:

 • Uruchomić program biPrzedszkole korzystając z utworzonych skrótów.
 • Zalogować się do programu:
  • Użytkownik: Administrator
  • Hasło: bibi

W programie znajdziemy przykładowe dane z okresu 09.2021 do 06.2022 dla kilku dzieci umieszczonych w 3 grupach przedszkolnych

Reinstalacja z wcześniejszej wersji programu

Reinstalacja z wcześniejszych wersji programu biPrzedszkole wymaga wprowadzenia pewnych zmian w bazie programu, dlatego przed reinstalacją należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta: numer telefonu 67 2132414 lub e-mail: bok@micromade.pl

Uwaga!
Aktualizację proszę wykonać po zamknięciu bieżącego okresu rozliczeniowego, ponieważ nowa wersja posiada zmienioną bazę danych i zmieniony mechanizm do obliczeń.

Prawo do pobierania aktualnej wersji programu i wykonywania upgrade mają tylko klienci posiadający plik licencyjny nie starszy niż rok (nie dotyczy instalacji wersji DEMO). Jeżeli twój plik licencyjny jest starszy – prosimy wykupić usługę bibi.WTU na roczne prawo do pobierania nowszych wersji programu i prawo do wsparcia technicznego przez internet i telefon.