Ogólne zasady sprzedaży urządzeń produkowanych przez MicroMade

MicroMade prowadzi sprzedaż swoich produktów wyłącznie dla podmiotów gospodarczych (w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzona jest przez firmę AKOM z Piły i innych dystrybutorów firmy MicroMade.

Sprzedaż wysyłkowa

 • MicroMade prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie zamówień przekazanych
 • Zamówienie powinno zawierać nazwę, adres, NIP odbiorcy oraz imię i nazwisko zamawiającego. Także adres dostawy jeżeli jest inny niż adres odbiorcy.
 • Klient zamawia towar na podstawie swojej wiedzy oraz na podstawie informacji o produkcie zawartych w opisach, kartach katalogowych i instrukcjach publikowanych w internecie.
 • Jeżeli zamówiony towar nie posiada cech opisanych w kartach katalogowych, klient ma prawo odstąpić od transakcji w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
 • Należność za towar pobierana jest przy dostawie przesyłki lub w formie przedpłaty na podstawie faktury pro forma na konto firmy MicroMade:
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Pile nr: 80 1500 1041 1210 4000 1603 0000
 • Płatność przelewem z opóźnionym terminem płatności przysługuje tylko stałym odbiorcom na warunkach opisanych niżej.
 • Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub w przypadku małych przesyłek listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej w standardowym terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli towar nie może być wysłany w terminie 7 dni,
  klient zostanie o tym poinformowany.
 • Koszty przesyłki pokrywa zamawiający. W przypadku złożenia zamówienia o wartości przekraczającej 2000,00 zł netto koszty dostawy pokrywa MicroMade.
 • Zwykle do przesyłki dołączony jest dokument sprzedaży – faktura VAT. W wyjątkowych wypadkach faktura wysyłana jest listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
 • Faktury VAT dla stałych odbiorców wystawiane są na podstawie składanych zamówień,
  z uwzględnieniem uzgodnionych rabatów.
 • Stali odbiorcy zobowiązani są do złożenia w firmie MicroMade kopii dokumentów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej oraz dokumentów NIP i REGON
 • Stali odbiorcy rozliczają się za dostawy przelewami należności na konto MicroMade:
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Pile nr: 80 1500 1041 1210 4000 1603 0000
  zgodnie z warunkami i terminami podanymi na fakturach. Przekroczenie terminu zapłaty może powodować naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę oraz cofnięcie kredytu kupieckiego.
  Przekroczenie terminu powyżej 30 dni powoduje skierowanie sprawy do postępowania sądowego.

Sprzedaż za gotówkę

 • MicroMade prowadzi sprzedaż produktów przez hurtownie i firmy instalatorskie na terenie kraju oraz w wyjątkowych przypadkach w siedzibie firmy za gotówkę.
 • Dowodem sprzedaży w siedzibie firmy jest zawsze faktura VAT.

Sprzedaż dla instalatorów systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

 • Produkowane przez MicroMade systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu sprzedawane są
  instalatorom na uzgodnionych z nimi warunkach wysyłkowo lub za pośrednictwem hurtowni
 • Autoryzowani instalatorzy rozliczają się za dostawy przelewami należności na konto MicroMade:
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Pile nr: 80 1500 1041 1210 4000 1603 0000
  zgodnie z warunkami i terminami podanymi na fakturach. Przekroczenie terminu zapłaty może powodować naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę oraz cofnięcie kredytu kupieckiego.
  Przekroczenie terminu powyżej 30 dni powoduje skierowanie sprawy do postępowania sądowego.
 • Autoryzowanym instalatorem produkowanych przez MicroMade, systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy może zostać firma instalująca podobne systemy (systemy alarmowe, telewizji przemysłowej itp.), która odbędzie odpowiednie przeszkolenie oraz prześle minimum trzy pozytywne opinie klientów, u których wykonała instalacje systemu bibinet. Firma taka otrzymuje stosowny certyfikat.
 • Wszyscy autoryzowani instalatorzy systemu bibinet umieszczani są w specjalnym rejestrze
  udostępnianym potencjalnym klientom oraz na stronie www.