Zdalna pomoc systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy bibinet

Integralną częścią systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibinet jest program bibi. Przy zakupie programu klient otrzymuje plik licencyjny, który określa właściciela licencji, jej zakres i datę wydania. Zakupioną wersję programu klient może używać wieczyście (pkt.2 licencji).
Dodatkowo przez rok od daty wydania licencji klient ma prawo do korzystania z pomocy technicznej przez telefon lub e-mail oraz pobierania nowych wersji oprogramowania publikowanych w internecie. Wywołanie zdalnej pomocy następuje przez wybranie w menu tekstowym programu Pomoc -> Zdalna pomoc systemu bibi. Gdy ta opcja jest nieaktywna możemy wykupić usługę bibi.WTU dającą prawo do korzystania z pomocy technicznej i pobierania aktualizacji oprogramowania przez 12 miesięcy od daty zakupu usługi.

Usługę można zamówić wysyłając e-maila na adres : mm@micromade.pl podając numer licencji (widoczny w menu Pomoc -> O programie) i dane do faktury lub wypełniając formularz znajdujący się poniżej.
Po jej wykupieniu klient otrzymuje swój plik licencyjny, wygenerowany z nową datą wydania. Należy go wgrać do katalogu (standardowo):
C:\Program Files\MicroMade\bibinet\Server\Data

lub w przypadku komputerów z systemem Windows 64 bitowym

C:\Pliki programów (x86)\MicroMade\bibinet\Server\Data

na na każdym węźle systemu bibinet
Przed wgraniem proszę staremu plikowi licencji (license.dat) zmienić nazwę (np. na license_old.dat)
Przed skopiowaniem należy zatrzymać serwer (węzeł) programem narzędziowym biServer.

W ramach pomocy zdalnej klient może liczyć na:

 • pomoc w obsłudze programu przez wbudowany w program bibi TeamViewer (menu: Pomoc/Zdalna pomoc systemu bibinet)
 • pomoc przy konfiguracji urządzeń w programie bibi
 • pomoc przy deklaracji regulaminów czasu pracy
 • pomoc przy archiwizacji starych okresów rozliczeniowych
 • pomoc przy nadpisywaniu zagubionych haseł Administratora Systemu
 • i inne

Formularz zamówienia zdalnego wsparcia i prawa do aktualizacji programu bibi
(Pola oznaczone * są obowiązkowe)  Zaznacz, jeżeli za licencję płaci inna firma niż użytkownik (np. instalator)  Zaznacz, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualizacjach programu bibi


  Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu: otrzymania oferty, obsługi procesu realizacji zamówienia lub udzielenia wsparcia technicznego, przez MicroMade Gałka i Drożdż spółka jawna.


  Poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oraz kliknięcie przycisku "Wyślij zgłoszenie" zamawiający upoważnia firmę MicroMade Gałka i Drożdż sp.j. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


  Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie wypełnione dane są poprawne.