O firmie

MicroMade to niewielka firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją. Skupia polskich inżynierów elektroników, którzy opracowują, projektują i wdrażają do produkcji swoje pomysły tak, aby przybierały postać gotowych produktów i systemów oferowanych przez MicroMade.

Wykonanie obudów, obwodów drukowanych i montażu SMT MicroMade powierza wyspecjalizowanym, głównie polskim firmom. Programowanie, testowanie i końcowy montaż wykonywane są w siedzibie firmy co pozwala kontrolować i zapewniać odpowiednią jakość produktów.

Struktura firmy

Firma MicroMade jest spółką jawną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086288.
Pełna nazwa: MicroMade Gałka i Drożdż spółka jawna
Firma prowadzi działalność w dwóch miastach:

  • PIŁA – siedziba firmy
    Biuro Handlowe
    Produkcja
  • GDAŃSK – biuro konstrukcyjne
    Dział konstrukcji
    Dział oprogramowania

Znak towarowy

Nazwa firmy pochodzi od słów „Microprocessor analog digital equipment”. Oznacza, że firma produkuje (Made) miniaturowe urządzenia mikroprocesorowe (Micro).
Logo firmy składa się z dwóch liter MM wykonanych w formie ścieżek obwodu drukowanego.Logo nasze jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Posiada aktualne świadectwo ochronne nr 323808 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 20.11.2019 r.

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe firmy aktualne na dzień 20 października 2020 r dostępne są tutaj: odpis KRS