O firmie

MicroMade to niewielka firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją. Skupia polskich inżynierów elektroników, którzy opracowują, projektują i wdrażają do produkcji swoje pomysły tak, aby przybierały postać gotowych produktów i systemów oferowanych przez MicroMade.

Wykonanie obudów, obwodów drukowanych i montażu SMT MicroMade powierza wyspecjalizowanym, głównie polskim firmom. Programowanie, testowanie i końcowy montaż wykonywane są w siedzibie firmy co pozwala kontrolować i zapewniać odpowiednią jakość produktów.

Struktura firmy

Firma MicroMade jest spółką jawną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086288.
Pełna nazwa: MicroMade Gałka i Drożdż spółka jawna
Firma prowadzi działalność w dwóch miastach:

  • PIŁA – siedziba firmy
    Biuro Handlowe
    Produkcja
  • GDAŃSK – biuro konstrukcyjne
    Dział konstrukcji
    Dział oprogramowania

Znak towarowy

Nazwa firmy pochodzi od słów „Microprocessor analog digital equipment”. Oznacza, że firma produkuje (Made) miniaturowe urządzenia mikroprocesorowe (Micro).
Logo firmy składa się z dwóch liter MM wykonanych w formie ścieżek obwodu drukowanego.Logo nasze jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Posiada aktualne świadectwo ochronne nr 323808 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 20.11.2019 r.