Szkoły i wyższe uczelnie a skuteczna kontrola dostępu

Istnieje wiele elementów, które składają się na kompleksowy plan bezpieczeństwa w szkole czy na uczelni. Ważne są identyfikatory gości, procedury przyjmowania osób trzecich, przeszkolona kadra administracyjna, a nawet ćwiczenia w sytuacjach awaryjnych. Jednak jeden z fundamentalnych elementów ochrony placówki ma miejsce przed wejściem do jej budynku (budynków) – to niezawodna kontrola dostępu. Czemu może służyć i dlaczego jest tak ważna? Przedstawiamy jej najistotniejsze zalety..

Kontrola dostępu do szkoły lub uczelni – podstawowe funkcje

Kontrola dostępu oznacza zabezpieczenie granic oraz poszczególnych stref i pomieszczeń szkoły lub uczelni, w tym każdego punktu wejścia. Dobrze zaprojektowany system kontroli dostępu gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom, uczniom, studentom oraz chroni mienie, znajdujące się w placówce. Odpowiednia instalacja może pomóc w powstrzymaniu potencjalnych przestępców lub wandali. Nadaje też kierunek pozostałym działaniom związanym z bezpieczeństwem, unowocześnia system ochrony oraz pozwala znaleźć spore oszczędności, związane np. z monitoringiem lub zatrudnioną kadrą.

Jak działa kontrola dostępu do placówki edukacyjnej?

Nowoczesne systemy kontroli dostępu składają się z czytników, kontrolerów przejść, specjalistycznego oprogramowania oraz identyfikatorów. Uprawnione osoby, zbliżając identyfikator do czytnika, otrzymują dostęp do danego pomieszczenia w placówce. Wejście jest rejestrowane przez kontroler i dalej przez oprogramowanie, więc zyskuje się pełną kontrolę nad dostępem w danym budynku. System można wygodnie rozbudowywać, zwiększając jego zasięg oraz funkcjonalność. Rozwiązanie to skutecznie zabezpiecza wejścia główne do szkół i uczelni oraz pomieszczenia, takie jak: pokoje nauczycielskie, sekretariaty, biblioteki, sale wykładowe, pracownie komputerowe, laboratoria, stołówki, hale sportowe, szatnie czy aule. Rolę identyfikatora może pełnić m.in. legitymacja studencka, bilet miesięczny, telefon lub karta pracownika.

Niezawodna kontrola dostępu – najważniejsze zalety

Wśród najistotniejszych atutów kontroli dostępu do szkoły lub uczelni wymienia się oczywiście znacznie wyższą skuteczność oraz wygodę użytkowania, niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań, takich jak np. zamki na klucze. Nie można pominąć oczywiście korzyści materialnych – system elektronicznej kontroli dostępu pozwala zrezygnować m.in. z usług zewnętrznej firmy ochroniarskiej czy drogiego w utrzymaniu monitoringu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać go również do śledzenia frekwencji uczniów, co ma wpływ na ich dyscyplinę oraz optymalizowania pracy kadry nauczycielskiej, dzięki czemu wzrasta efektywność nauczania.

Kontrola dostępu w szkołach

Przykładem systemu kontroli dostępu który poprawia bezpieczeństwo placówek dydaktycznych jest system bibinetktóry może ograniczyć dostęp do placówki tylko dla pracowników i uczniów szkoły, bursy, świetlicy itp. Stosując kontrolę dostępu w szkołach znacznie zmniejsza się dostęp osób niepowołanych (np dealerów środków odurzających czy narkotyków.

Ponadto system pokazuje w czasie rzeczywistym obecnych na obiekcie uczniów co poprawia ich dyscyplinę.

Kontrola dostępu do sal wykładowych

Zastosowanie systemu na wyższych uczelniach poprawia komfort pracy wykładowców i słuchaczy. Do tego celu można wykorzystać np. bistabilny tryb pracy kontrolerów dostępu, które na polecenie prowadzącego mogą otwierać i zamykać salę wykładową. Wykorzystując legitymacje studenckie można ograniczać dostęp do niektórych pomieszczeń (np. laboratoriów) tylko dla określonych grup studentów.

Ewidencja czasu pracy

Dodatkowo w systemie można prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników placówki dydaktycznej. Ułatwi to wypełnienie obowiązków wynikających z art. 149 § 1  Kodeksu Pracy.

Na potrzeby szkół przygotowaliśmy specjalną licencję na oprogramowanie systemu, która daje duże możliwości przy zachowaniu minimalnej ceny za program.