Systemy kontroli dostępu do placówek dydaktycznych

W trosce o poprawę bezpieczeństwa placówek dydaktycznych polecamy stosowanie systemu kontroli dostępu bibinetktóry może ograniczyć dostęp do placówki tylko dla pracowników i uczniów szkoły, bursy, domu akademickiego itp. Znacznie zmniejsza się w ten sposób dostęp osób niepowołanych.

Ponadto system pokazuje w czasie rzeczywistym obecnych na obiekcie uczniów co poprawia ich dyscyplinę.

Zastosowanie systemu na wyższych uczelniach poprawia komfort pracy wykładowców i słuchaczy. Do tego celu można wykorzystać bistabilny tryb pracy kontrolerów dostępu, które na polecenie prowadzącego mogą otwierać i zamykać salę wykładową. Wykorzystując legitymacje studenckie można ograniczać dostęp do niektórych pomieszczeń (np. laboratoriów) tylko dla określonych grup studentów.

Dodatkowo w systemie można prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników placówki dydaktycznej. Ułatwi to wypełnienie obowiązków wynikających z art. 149 § 1  Kodeksu Pracy.

Na potrzeby szkół przygotowaliśmy specjalną licencję na oprogramowanie systemu, która daje duże możliwości przy zachowaniu minimalnej ceny za program.