WEEE - zużyty sprzęt elektroniczny

Wypełniając obowiązki producenta nałożone przez ustawę o zużytym sprzęcie elektronicznym
informujemy użytkowników naszych produktów zakupionych po 2005 r., o możliwości zwrotu zużytych urządzeń.

Zwrotu można dokonać po uprzednim uzgodnienie sposobu i terminu zwrotu:

Informujemy Szanownych Klientów, że obowiązki wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wypełnia w naszym imieniu AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie.