System KD i RCP 125 kHz Unique

Kontrola Dostępu i Rejestracja Czasu Pracy – system bibinet – standard Unique 125 kHz


System bibinet to grupa nowoczesnych urządzeń do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy uzupełniona o zaawansowany program zbudowany w architekturze klient-serwer. System może obsłużyć 10 tys. użytkowników.

System kontroli dostępu bibinet jest systemem skalowanym. Podstawowym elementem systemu jest przejście. Obsługą przejścia zajmuje się kontroler, który może obsłużyć od 1 do 8 przejść. Kontroler łączy się, za pomocą sieci Ethernet, bezpośrednio z serwerami systemu bibinet. Taki system można w każdej chwili rozbudować o kolejne przejścia.

Do każdego przejścia mogą być wydawane niezależne uprawnienia, które następnie przesyłane są do kontrolera. Kontroler posiada zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do internetowych serwerów czasu. Wbudowana pamięć pozwala na zapamiętanie 10 tys. kart i ich uprawnień oraz przechowywanie ostatnich 65 tys. rejestracji. Dlatego może on pracować zarówno on-line jak i off-line. Obecnie w systemie dostępne są 4 kontrolery: bibi-K22 (do obsługi maksymalnie 2 przejść), bibi-K25 (do obsługi maksymalnie 8 przejść), bibi-K26 (do obsługi szafek pracowniczych), bibi-K28 (do obsługi windy).

Do kontrolerów można podłączyć następujące urządzenia:

  • moduły dodatkowych wejść/wyjść
  • czytniki kart 125 kHz standardu Unique lub EM4200 systemu bibinet

Oprogramowanie systemu bibinet zbudowane jest w architekturze rozproszonej. System może składać się z wielu węzłów. W każdym węźle uruchomiony jest serwer systemu bibinet. Kontrolery obsługujące przejścia mogą się łączyć z dowolnym węzłem systemu.

Dane zgromadzone w serwerach są wymieniane między węzłami. Dotyczy to zarówno ustawień wykonanych przez administratora systemy tak, aby dotarły one do właściwego kontrolera, jak i rejestracji zebranych z kontrolerów tak, aby był do nich dostęp w dowolnym miejscu sieci.

Oprogramowanie systemu pracuje pod systemami: Windows 7 (niezalecany), Windows 8 (niealecany), Windows 10, Windows 2008 (niezalecany), 2012, 2016. Standardowe oprogramowanie potrafi zarządzać systemem i przygotowuje raporty kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Można je eksportować do pliku .csv (arkusz kalkulacyjny) lub zapisywać w postaci dokumentów .pdf podpisanych cyfrowo. Umożliwia podgląd raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową. Oprogramowanie podstawowe wyposażone jest standardowo w szereg programów narzędziowych ułatwiających pracę instalatora i operatora systemu. Rejestracje i gotowe raporty można eksportować z systemu do oprogramowania zewnętrznego – głównie do programów kadrowo-płacowych.

Pełny opis możliwości i funkcji systemu znajduje się w katalogu systemu bibinet.