Systemy ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu

biPrzedszkole

Aby ułatwić zarządznie placówkami przedszkolnymi lub żłobkami przygotowaliśmy specjalną wersję systemu bibinet wyposażoną w  oprogramowanie zapewniające szczegółową ewidencję i rozliczanie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu (żłobku).
Podstawowy zestaw zawiera:

  • Rejestrator z kolorowym ekranem dotykowym bibi-C24 lub bibi-C25
  • Zasilacz PoE 24V.
  • Oprogramowanie biPrzedszkole generujące raporty pobytu dzieci w przedszkolu umożliwiające szczegółowe wyliczenie należności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Na Międzynarodowych Targach Zabezpieczeń SECUREX 2014 rejestratory otrzymały dwa złote medale: Złoty Medal MTP (przyznawany przez fachowców) i Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów.

Rejestrator można tak ustawić aby o wyznaczonej godzinie (np. o 11.00) przełączał się z rejestracji wejścia (rozpoczęcie pobytu w przedszkolu) na rejestrację wyjścia (zakończenie pobytu).

Czas pobytu dzieci w przedszkolu


Dzieci (lub/i ich rodzice/opiekunowie) są wyposażone w identyfikatory – karty zbliżeniowe (które mogą zawierać zdjęcie, imię i nazwisko, zdjęcie przedszkola itp.), lub breloczki zbliżeniowe. Po wejściu do przedszkola dziecko lub opiekun przykłada kartę (breloczek) do rejestratora – zostaje zapisane w jego pamięci rozpoczęcie zajęć. Karta podczas pobytu dziecka może być przechowywana w szafce dziecka w przedszkolu. Po zakończeniu zajęć opiekun (rodzic) odbierający dziecko przy wyjściu z przedszkola przykłada ponownie kartę (breloczek) do rejestratora (zarejestrowane zostaje zakończenie zajęć). Innym rozwiązaniem jest wydanie kart dodatkowych rodzicom lub opiekunom dziecka. Inna osoba może wówczas oddawać dziecko do przedszkola, inna odbierać. W tym wypadku oprogramowanie w inteligentny sposób kojarzy odbicia kart opiekunów tak aby obliczyć czas pobytu dziecka w przedszkolu.

System podstawowy może być dowolnie rozbudowywany o kolejne punkty rejestracji (np. inne oddziały, budynki przedszkola, żłobka) lub o urządzenia kontroli dostępu (także autonomiczne).

System bibinet dla przedszkoli i żłobków z kontrolą dostępu do placówki

Jeżeli wykorzystuje się funkcję kontroli dostępu (drzwi otwierane są za pomocą rygla elektromagnetycznego) wówczas opiekunowie muszą być także wyposażeni w karty (breloczki) zbliżeniowe. Wejścia i wyjścia opiekunów (rodziców) są także rejestrowane przez system.
Rozwiązanie z kontrolą dostępu utrudnia dostęp do przedszkola osobom nieuprawnionym.
System może pracować w trybie on-line. Wówczas wszystkie dane są na bieżąco przekazywane do komputera i wyświetlane na jego ekranie. Ułatwia to planowanie posiłków i organizację zajęć w przedszkolu.
Może tez pracować w trybie off-line. Wtedy rejestracje wejść i wyjść dzieci z przedszkola zapamiętywane są w pamięci rejestratora.

Montaż

Montaż rejestratora jest bardzo prosty: podłączenie kabla sieciowego UTP przez zasilacz PoE. Może to wykonać każdy instalator urządzeń niskoprądowych lub jedna z firm współpracujących z nami.
Wdrożenie i ustawienie systemu może wykonać przez internet przedstawiciel naszej firmy przez wbudowany w program mechanizm zdalnej pomocy.

Oprogramowanie

Największym atutem systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu jest oprogramowanie.
Specjalnie na potrzeby wyliczeń opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przygotowaliśmy program biPrzedszkole.
Czas pracy przedszkola został podzielony na 5 podokresów o definiowanym czasie trwania. Okresy te można łączyć ze sobą lub dzielić na mniejsze jednostki o różnej taryfikacji. W systemie można zdefiniować 200 abonamentów. W każdym z nich definiować można opłaty za zarejestrowane przybywanie dziecka w każdym podokresie.
Dodatkowo do każdego abonamentu możemy zdefiniować opłatę stałą oraz wprowadzić zniżkę na zajęcia dodatkowe, dzięki czemu oprócz standardowej oferty przedszkola mogą wprowadzić np. ofertę zniżkową za każde kolejne dziecko; np. 20% taniej. lub np. abonament, w którym za określoną z góry opłatę stałą rodzic nie musi płacić za przebywanie dziecka na zajęciach fakultatywnych i na świetlicy.
Oprócz abonamentów w programie można definiować stawkę żywieniową za posiłki. Dodatkowo można definiować płatne lub niepłatne zajęcia dodatkowe (np. rytmika, religia, język obcy itp.).
Dla każdego dziecka można zdefiniować jeden abonament i jedną stawkę żywieniową oraz listę zajęć dodatkowych zadeklarowanych przez rodziców.
Dodatkowo można do każdego dziecka przypisać listę osób uprawnionych do jego odbioru.

W programie można zdefiniować sposób rozliczania dziecka na wiele sposobów: zgodnie z deklaracją rodziców, tylko wg stawki za godzinę pobytu, ustalić zaokrąglenia, wartości graniczne itp.

Program pozwala na definiowanie następujących raportów:
Miesięczne raporty indywidualny dziecka wraz z rozliczeniem finansowym.
Dzienne raporty obecności dzieci dla poszczególnej grupy lub całego przedszkola.
Dzienne raporty obecnych dzieci zapisanych na poszczególne posiłki oraz zajęcia dodatkowe.
Miesięczne raporty grupowe dla poszczególnej grupy lub całego przedszkola wraz z zestawieniem finansowym.

Większość raportów oprócz wyświetlania w programie można wyeksportować do pliku w formacie Excel lub PDF.

Program posiada możliwość rozsyłania wiadomości (także ze zdjęciami, grafiką, załącznikami itp), raportów indywidualnych, finansowych itp. do rodziców za pomocą poczty elektronicznej

W programie można przygotowywać jadłospisy, harmonogramy zajęć dodatkowych płatnych i bezpłatnych, można prowadzić rozliczenia z rodzicami

Czas pracy pracowników przedszkola

Postawowe oprogramowanie bibi systemu umożliwia dodatkowo ewidencję czasu pracy pracowników przedszkola oraz zarządzanie systemem kontroli dostępu w przedszkolu (jeżeli taki został zainstalowany).

Program oferuje także rozbudowane funkcje pomocy, także przez internet za pomoca programu TeamViewer.