System bi.Przedszkole

biPrzedszkole

System do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu lub żłobku.


Minimalny zestaw ułatwiający ewidencję i rozliczanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu lub w żłobku to rejestrator RCP bibi-C25 (lub bibi-C24) i odpowiedni program. Wystarczy powiesić rejestrator na ścianie, zainstalować oprogramowanie, przypisać rejestrator do programu, zakupić i wydać karty (breloczki) dzieciom, i/lub opiekunom. GOTOWE !

Rejestrator powinno się ustawić tak, aby o wyznaczonej godzinie (np. o 11.00) przestawiał się automatycznie z rejestracji wejścia (początek zajęć) na rejestracje wyjścia (zakończenie zajęć w przedszkolu).

System do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu powstał na bazie systemu do rejestracji czasu pracy pracowników bibinet. W skład podstawowego systemu wchodzi rejestrator czasu pracy bibi-C25, zasilacz PoE i specjalistyczne oprogramowanie do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu (żłobku). Dzieci i/lub opiekunowie wyposażeni są w identyfikatory – karty lub breloczki zbliżeniowe, które służą do rejestracji rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
Z zarejestrowanych w ten sposób danych obliczany jest czas pobytu dziecka w przedszkolu. Do tego celu służy program bibi.EDP. Dostarcza on wiele pomocnych raportów m.in. miesięczne raporty indywidualne i grupowe, listy obecności dzieci itp.

Raporty te można:

  • wydrukować na drukarce
  • wyeksportować do plików csv (arkusz kalkulacyjny)
  • wyeksportować do plików pdf podpisanych cyfrowo

Program umożliwia wprowadzenie różnych reguł rozliczania czasu pobytu dzieci, różnych abonamentów, opłat za posiłki. Ewidencjonuje i rozlicza opłaty za zajęcia dodatkowe, zajęcia zwolnione z opłat, uwzględnia diety cząstkowe itp. Ma wbudowanego klienta poczty elektronicznej, który ułatwia rozsyłanie rozliczeń i powiadomień do rodziców.
Podstawowy moduł programu bibi może służyć do rozliczania czasu pracy pracowników przedszkola (żłobka).

System można dowolnie rozbudowywać o kolejne punkty ewidencji i o kontrolę dostępu do przedszkola.

Minimalny zestaw

Podstawowy zestaw sytemu do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu (żłobku) zawiera

  1. Rejestrator czasu pracy bibi-C25
  2. Program bibi.EDP

Oprogramowanie

Program bibi.EDP

Tutaj można pobrać aktualną wersję instalacyjną (także wersję DEMO)

Cena zestawu

Cena netto minimalnego zestawu: 3200,00 zł

Jeżeli system ma być bardziej rozbudowany (więcej punktów rejestracji, kontrola dostępu do przedszkola itp.) należy zwrócić się o wycenę do swojego instalatora lub wysłać prośbę o wycenę do naszej firmy.

Ceny kart

Identyfikatorami dzieci (lub ich opiekunów) w systemie są karty zbliżeniowe:

  1. Czyste białe karty bez nadruku: TMK, cena netto 5,00 zł za szt.
  2. Karty białe z czarnym nadrukiem (nazwa przedszkola, numer, imię i nazwisko dziecka itp.): TMK-B, cena netto 8,00 zł za szt.
  3. Karty z nadrukiem kolorowym (j.w., a poza tym kolorowe logo przedszkola, zdjęcie dziecka itp.) : TMK-C, cena netto: 12,00 zł za szt.

Identyfikatorami mogą też być breloczki zbliżeniowe w cenie 8,00 zł netto za szt.