Oprogramowanie systemu

Na oprogramowanie systemu składa się cały zestaw programów, które pozwalają zarządzać urządzeniami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy systemu bibinet. W przyjazny sposób potrafią przedstawiać dane zarejestrowane w urządzeniach w postaci raportów widocznych na ekranie (także przez przeglądarkę internetową), w postaci wydruków lub dokumentów pdf podpisanych cyfrowo.
Dane te można eksportować do innych programów kadrowo-płacowych ułatwiając pracę służb personalnych w wielu firmach.
Instalator zawiera także zestaw programów narzędziowych, które ułatwiają pracę instalatorów i administratorów systemu.
Oprogramowanie nadaje się zarówno do małej firmy, w której pracuje kilku pracowników (sklep, biuro, hurtownia itp.), jak i do rozległych instalacji rozproszonych w odległych miejscowościach.

Opis topografi systemu

bibi to sieciowy program kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, który potrafi zarządzać urządzeniami systemu bibinet podłączonymi do wielu węzłów sieci bibinet. Węzłem sieci bibinet jest komputer, na którym zainstalowany jest program bibinet serwer. Do węzła można podłączać (przypisywać) urządzenia systemu bibinet (rejestratory, kontrolery, interfejsy). W każdym węźle umieszczony jest sprzętowy klucz bibiHAK, który szyfruje transmisję między węzłami sieci i przechowuje hasła operatorów systemu.
Do każdego węzła można podłączyć terminale – komputery operatorów systemu (klienci).
Każdy z operatorów ma ściśle określone uprawnienia do obsługi programu ustalone przez administratora programu.
Serwery wymieniają między sobą dane w czasie rzeczywistym (on-line). Wszystkie dane przechowywane są na każdym serwerze w jednym zabezpieczonym pliku, którego kopia bezpieczeństwa (backup) wykonywany jest codziennie.
Dzięki możliwości obsługi wielu serwerów można łatwo budować nie tylko proste instalacje (jeden serwer), ale i złożone z wielu serwerów (np. osobne budynki zakładu, filie firmy rozsiane w wielu odległych miejscowościach). Takie rozwiązanie pozwala wykonywać rozległe instalacje (np. rejony i zakłady energetyczne), a nawet spinać w jedną sieć obiekty rozmieszczone w odległych od siebie miejscowościach (np. sieci hurtowni, sklepów itp).
bibinet daje praktycznie nieograniczone możliwości budowy systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Program ma wbudowanego klienta Network Time Protocol, który panuje nad spójnością czasu rzeczywistego w całej sieci bibinet.

Rodzaje instalacji

Program instalacyjny bibinet_setup pozwala na wykonie 3 rodzajów instalacji:

 • instalacja węzła sieci bibinet (wymagana licencja)
 • instalacja terminala (programu działającego na komputerze podłączonym do węzła i korzystającym z jego bazy danych)
 • instalacja DEMO – wersji demonstracyjnej programu zawierającej przykładowe dane (nie wymaga wykupienia licencji – wersja poglądowa)

 Programy powstające w wyniku instalacji

W wyniku instalacji oprogramowania powstaje szereg programów użytkowych i narzędziowych pozwalających zarządzać systemem bibinet.

Programy użytkowe:

 • bibi – program do konfiguracji systemu i tworzenia raportów kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy
 • bibi fakty – program raportujący w czasie rzeczywistym zdarzenia występujące w systemie bibinet
 • bibi szef – program, który on-line pokazuje stan obecności pracowników w firmie
 • bibi bramka – program pokazujący zdjęcie osoby przechodzącej przez wybrane przejście

Programy narzędziowe:

 • bibi archiwer – program do zamykania byłych okresów rozliczeniowych
 • bibi klient – program do konfiguracji terminala sieci bibinet
 • bibi komp – program ułatwiający dodawanie kolejnych komputerów do sieci bibinet
 • bibi export – program do eksportu danych do innych aplikacji
 • bibi import – program do importu bazy danych pracowników z innych aplikacji
 • bibi klucz – program do konfiguracji kluczy USB szyfrujących dane bibiHAK
 • bibi serwer – program do konfiguracji węzła sieci bibinet
 • bibi setup – program do zakładania bazy danych

Bardzo pomocna w wykonaniu poprawnej instalacji jest instrukcja instalacji programu.

Wymagania sprzętowe


Do pracy w sieci bibinet zalecany jest następujący komputer o parametrach nie gorszych niż:

 • minimum 4 GB pamięci RAM
 • HDD – 100 MB wolnego miejsca
 • Port USB 1.1
 • Karta sieciowa Ethernet
 • Zainstalowany protokół TCP/IP
 • Udostępnione do komunikacji porty: 0xb1b0, 0xb1b1 i 0xb1b2 (dziesiętnie: 45488, 45489 i 45490)
 • Stały numer IP lub numer otrzymywany z serwera DNS
 • System Windows 7/8 (nie zalecany), Windows 10/11, Windows Server 2008 (nie zalecany)/2012/2016/2019/2022.
 • Uwaga!
  Program NIE pracuje pod systemem Windows 98, Windows 2000, Windows 2000 Server i starszymi wersjami Windows oraz systemami linii Windows Home. NIE zalecany jest Windows XP/Vista i Windows Server 2003

Węzeł systemu bibinet i podłączone do niego terminale muszą pracować:

 • w jednej domenie lub
 • w grupie roboczej.

Nie można mieszać tych dwóch sposobów identyfikacji w ramach jednego węzła systemu bibinet.
Dodatkowo terminale i serwer powinny być w tym samym segmencie sieci. W przypadku różnych segmentów potrzebna jest konfiguracja routera uwzględniająca obsługę RPC, co jest dosyć skomplikowane (dlatego niezalecane).

Dostępne licencje


Oprogramowanie jest licencjonowane. Licencja określa zakres działania programu co do ilości obsługiwanych osób, określa funkcje programu i aktywne opcje dodatkowe. Każda licencja posiada dwa klucze sprzętowe USB bibi.HAK  służące do szyfrowania danych i transmisji oraz do przechowywania haseł operatorów systemu. Licencja jest dożywotnia. Przez rok od zakupu licencji klient ma prawo do wsparcia technicznego przez internet i telefon oraz prawo do pobierania upgrade oprogramowania. Po tym terminie może w dowolnym momencie wykupić usługę bibi.WTU dającą prawo do wsparcia technicznego przez internet i telefon oraz prawo do pobierania upgrade oprogramowania przez 12 miesięcy.
Klienci mają do wyboru kilka licencji:

 • bibi.KD – obsługa tylko funkcji kontroli dostępu, możliwość pracy tylko na jednym komputerze, obsługa urządzeń sieciowych, maksymalnie 10 000 użytkowników, zawiera 2 klucze sprzętowe USB bibiHAK do szyfrowania danych.
 • bibi.50 – obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy tylko na jednym komputerze, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, maksymalnie 50 użytkowników w systemie (50 kart), zawiera 2 klucze sprzętowe bibiHAK do szyfrowania danych.
 • bibi.150 – obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 3 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, max. 150 użytkowników, zawiera 2 klucze sprzętowe bibiHAK do szyfrowania danych.
 • bibi.500 – obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 3 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 500 użytkowników, zawiera 2 klucze sprzętowe bibiHAK do szyfrowania danych
 • bibi.XL – obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 6 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 10 000 użytkowników, zawiera 2 klucze sprzętowe bibiHAK do szyfrowania danych
 • bibi.XXL – obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 8 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 15 000 użytkowników, zawiera 2 klucze sprzętowe bibiHAK do szyfrowania danych
 • bibiEDU – licencja specjalna dla szkół, obsługa funkcji kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, możliwość pracy na jednym komputerze, obsługa urządzeń sieciowych, do 10 000 użytkowników (uczniów + nauczycieli), zawiera 2 klucze bibiHAK do szyfrowania danych

Powyższe licencje można rozszerzać o dodatkowe stanowiska komputerowe bibi.dod,  dokupować klucze sprzętowe bibiHAK– w zależności od potrzeb. Można także zmieniać licencje jeżeli zwiększa się liczba pracowników firmy lub zmieniamy opcje systemu (KD i RCP)
Oprogramowanie udostępnia podgląd raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową. Jest to usługa (opcja) dodatkowa bibi.PDP opłacana w postaci rocznego abonamentu. Podgląd jest zabezpieczony przy pomocy protokołu SSL. Warunkiem korzystania z opcji podglądu bibi.PDP jest aktywna usługa bibi.WTU. Daty ważności obu usług powinny być takie same, dlatego przy zakupie usługi bibi.PDP należy również wykupić usługę bibi.WTU.

Ceny netto

Licencje: 
bibi.KD550,00 zł
bibi.50550,00 zł
bibi.1501650,00 zł
bibi.5002400,00 zł
bibi.XL4800,00 zł
bibi.XXL6500,00 zł
bibi.EDU550,00 zł
Dodatki: 
Dodatkowe stanowisko bibi.dod380,00 zł
Dodatkowy klucz bibiHAK180,00 zł
Podgląd raportów bibi.PDP550,00 zł / rok
Wsparcie i upgrade bibi.WTU550,00 zł / rok