Nowa wersja biPrzedszkola

Udostępniliśmy nową wersję programu do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
W tej wersji (4.0.0) umożliwiono aby świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, które są realizowane bezpłatnie, mogły naliczać się od momentu przyjścia dziecka do przedszkola (a nie jak dotychczas od ustawionej godziny do ustawionej godziny).
Zapraszamy do pobrania nowej wersji programu.
Uwaga!
Aktualizację proszę wykonać po zamknięciu bieżącego okresu rozliczeniowego, ponieważ nowa wersja posiada zmienioną bazę danych i zmieniony mechanizm do obliczeń.

Przy aktualizacji programu można skorzystać ze zdalnej pomocy naszego Biurem Obsługi Klienta tel. 67 2132414.