Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.10.11.21) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.

Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.11.21

W wersji 1.10.11.21 programu:

 • dostosowano program narzędziowy bikeys.exe do zmian w systemie Windows 10
 • aby zapewnić poufność danych osobowych zawartych w programie bibi wprowadzono zmianę powodującą ukrywanie tych danych podczas sesji zdalnego wsparcia. Po aktywowaniu zdalnej pomocy systemu bibinet i zamknięciu programu bibi, następne uruchomienie programu następuje w trybie „RODO” (operator z centrum pomocy nie będzie widział danych osobowych wprowadzonych do systemu).

W wersji 1.10.11.20 programu:

 • poprawiono algorytm liczenia godzin „służbowych”
 • dodano „Raport przetwarzania danych osobowych”
 • wprowadzono z miany w firmware kontrolerów bibi-K22 i bibi-K25 – poprawa działania funkcji anty pass back

W wersji 1.10.11.15 programu:

 • poprawiono działanie aplikacji bibiFakty (bihawk.exe)
 • dodano obsługę czytników bezprzewodowych
 • uaktualniono dane w wersji DEMO

W wersji 1.10.11.14 programu:

 • poprawiony został eksport raportów w programach opartych na licencji bibi.KD ( tylko kontrola dostępu)
 • zmieniono algorytm zaliczania błędnych rejestracji RCP wynikających z kilkukrotnego zarejestrowania kilku rodzajów zdarzeń RCP w tej samej minucie (do raportu zaliczane jest najstarsze zdarzenie).101

W wersji 1.10.11.12 programu:

 • poprawiono działanie aplikacji bibiSzef (uwzgęldnia ona tylko zdarzenia RCP)
 • poprawiono algorytm liczenia przerw w programie bibi