Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.10.14.02) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.

Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.14.02

W wersji 1.10.14.02 programu:

• usprawniono algorytm generowania raportu zbiorowego
• poprawiono obsługę zdarzeń alarmowych w kontrolerach bibi-K22 i K25

W wersji 1.10.14.01 programu:

  • poprawiono stabilność pracy oprogramowania systemu w instalacjach wielostanowiskowych
  • wprowadzono nową wersję zdalnej pomocy (biHelp) dostosowaną do zmian na serwerach TeamViewer

W wersji 1.10.12.01 programu:

  • wprowadzono poprawki wizualne w panelu sterującym – zwiększono szerokość okna
  • poprawiono działanie funkcji „Zbierz archiwum…”.
  • wprowadzono zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie w wybranej strefie dostępu lub obszarze zabezpieczonym
  • udostępniono nową licencję bibi.XXL umożliwiającą obsługę do 15 000 pracowników