Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.11.01.01) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.
Uwzględniliśmy zmiany wprowadzone przez Windows 11, zmiany w przeglądarkach internetowych i w platformie TeamViewer.

W wersji 1.11.01.01 programu: ( Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.11.01.01. )

• dostosowano serwer www przeznaczony do podglądu raportów indywidualnych dla pracowników do nowych polityk bezpieczeństwa zastosowanych w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych
• rozwiązano problemu nieuwzględniania aktualnego dnia w raportach zbiorowych
• dodano w programie bibiFakty (bihawk.exe) możliwość szybkiego sprawdzenia liczby osób obecnych w danym obszarze
• wprowadzono nową wersję zdalnej pomocy (biHelp) dostosowana do zmian na serwerach TeamViewer
• zastosowano nową wersję usługi biguard i biserver z nowym algorytmem obsługi kluczy
• dostosowano system do zmian wymagań poziomów bezpieczeństwa w najnowszych wersjach (aktualizacjach) systemu Windows
• poprawiono uruchamianie programów w trybie RODO (ukrywanie nazwisk i imion pracowników)

W wersji 1.10.16.03 programu:

• poprawiono listę rozwijaną Typ urządzenia w oknie Edycja parametrów dostawcy sieci
• znaczne przyspieszono wysyłanie rejestracji przez kontrolery po włączeniu serwera systemu bibinet przy pracy off-line

W wersji 1.10.16.01 programu:

• poprawiono wydruki do plików pdf z aplikacji bibiSzef i bibiFakty
• ułatwiono wprowadzanie regulaminu pracy zdalnej (poza zakładem pracy)

W wersji 1.10.15.01 programu:

Poprawki te powinny doprowadzić do ujednolicenia wersji programu w urządzeniach:

  • kontrolery bibi-K22 i bibi-K25 powinny być w wersji 15
  • rejestratory bibi-C24 i bibi-C25 powinny być w wersji 13

A z tym wiąże się poprawienie komunikacji serwera z kontrolerami i zmniejszenie ruchu w sieci komputerowej.

Z powyższych względów zalecamy zaktualizowanie oprogramowania do wersji 1.10.15.01