Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.12.03.05) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi. Usunęliśmy błąd przy dodawaniu i edycji nieobecności. Uaktualniliśmy wersję DEMO programu.

W wersji 1.12.03.05 programu bibi: ( Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.12.03.05. )

 • poprawiono błąd występujący czasami przy dodawaniu i edycji własnych nieobecności
 • uaktualniono aktualny okres rozliczeniowy w wersji DEMO programu

W wersji 1.12.03.04 programu bibi:

 • poprawiono uruchamianie serwera www niezbędnego do podglądu raportów czasu pracy dla pracowników przez przeglądarkę internetową (opcja

W wersji 1.12.03.03 programu bibi:

 • poprawiono liczenie przepracowanych godzin nocnych.
 • w programie do eksportu rejestracji biExport.exe umożliwiono automatyczny eksport rejestracji z dniem bieżącym włącznie. (standardowo automatyczny eksport rejestracji był do dnia poprzedniego)

W wersji 1.12.03.02 programu bibi:

 • poprawiono błąd – poprzednia wersja (1.12.02.03) nie działała z rejestratorami bibi-C24 i bibi-C25, oraz ze starymi kontrolerami bibi-K12

Zmiany w wersji 1.12.02.03 programu bibi:

 • dodano obsługę szafek w szatniach pracowniczych (kontroler bibi-K26)
 • dodano terminu ważności uprawnień pracownika (termin ważności badań okresowych)
 • w edycji operatorów dodano uprawnienia „Zdalnie otwieranie przejścia” z poziomu programu bibiBramka
 • dodano nowych ustawień dla przejść na wypadek ewakuacji
 • dodano uruchamiane trybu ewakuacji jednym kliknięciem myszki
 • dodano alfabetyczne sortowanie obszarów w zakładce „Obszary” w panelu sterującym
 • dodano wyszukiwanie obszarów po nazwie w zakładce „Obszary” w panelu sterującym
 • w rocznej archiwizacji rejestracji czasu pracy do dokumentu pdf dodano zwolnionych pracowników
 • w programie bibiFakty dodano ustawienia związane z ewakuacją oraz umożliwiono podgląd i śledzenie ilości osób przebywających w wybranych obszarach
 • w programie bibiBramka dodano możliwość zdalnego otwieranie przejścia przez uprawnionego operatora