Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.10.16.03) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.
Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.16.03

W wersji 1.10.16.03 programu:

• poprawiono listę rozwijaną Typ urządzenia w oknie Edycja parametrów dostawcy sieci
• znaczne przyspieszono wysyłanie rejestracji przez kontrolery po włączeniu serwera systemu bibinet przy pracy off-line

W wersji 1.10.16.01 programu:

• poprawiono wydruki do plików pdf z aplikacji bibiSzef i bibiFakty
• ułatwiono wprowadzanie regulaminu pracy zdalnej (poza zakładem pracy)

W wersji 1.10.15.01 programu:

Poprawki te powinny doprowadzić do ujednolicenia wersji programu w urządzeniach:

  • kontrolery bibi-K22 i bibi-K25 powinny być w wersji 15
  • rejestratory bibi-C24 i bibi-C25 powinny być w wersji 13

A z tym wiąże się poprawienie komunikacji serwera z kontrolerami i zmniejszenie ruchu w sieci komputerowej.

Z powyższych względów zalecamy zaktualizowanie oprogramowania do wersji 1.10.15.01

W wersji 1.10.14.02 programu:

• usprawniono algorytm generowania raportu zbiorowego
• poprawiono obsługę zdarzeń alarmowych w kontrolerach bibi-K22 i K25

W wersji 1.10.14.01 programu:

  • poprawiono stabilność pracy oprogramowania systemu w instalacjach wielostanowiskowych
  • wprowadzono nową wersję zdalnej pomocy (biHelp) dostosowaną do zmian na serwerach TeamViewer