Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.10.14.01) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.

Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.14.01

W wersji 1.10.14.01 programu:

 • poprawiono stabilność pracy oprogramowania systemu w instalacjach wielostanowiskowych
 • wprowadzono nową wersję zdalnej pomocy (biHelp) dostosowaną do zmian na serwerach TeamViewer

W wersji 1.10.12.01 programu:

 • wprowadzono poprawki wizualne w panelu sterującym – zwiększono szerokość okna
 • poprawiono działanie funkcji „Zbierz archiwum…”.
 • wprowadzono zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie w wybranej strefie dostępu lub obszarze zabezpieczonym
 • udostępniono nową licencję bibi.XXL umożliwiającą obsługę do 15 000 pracowników

W wersji 1.10.11.23 programu:

 • poprawiono dostosowanie programu narzędziowego bikeys.exe do zmian w systemie Windows 10
 • wprowadzono poprawki w w programie narzędziowym biarchiwer związane z usuwaniem zwolnionych pracowników
 • wprowadzono usuwanie opisów kontrolerów K12
 • wprowadzono automatyczne odzyskiwanie indeksów zwolnień
 • wprowadzono automatyczne odzyskiwanie indeksów dostawców
 • poprawiono obsługę dodawania zdjęć pracowników
 • naprawiono błąd zapisu raportów do pliku w podglądzie przez stronę www dla pracowników
 • wprowadzono zmiany w opisie pól w podglądzie przez stronę www dla pracowników
 • wprowadzono usprawnienia w programie bibiSzef (biboss.exe) dotyczące pracy na przełomie dób (dni)
 • wprowadzono zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie

W wersji 1.10.11.21 programu:

 • dostosowano program narzędziowy bikeys.exe do zmian w systemie Windows 10
 • aby zapewnić poufność danych osobowych zawartych w programie bibi wprowadzono zmianę powodującą ukrywanie tych danych podczas sesji zdalnego wsparcia. Po aktywowaniu zdalnej pomocy systemu bibinet i zamknięciu programu bibi, następne uruchomienie programu następuje w trybie „RODO” (operator z centrum pomocy nie będzie widział danych osobowych wprowadzonych do systemu).

W wersji 1.10.11.20 programu:

 • poprawiono algorytm liczenia godzin „służbowych”
 • dodano „Raport przetwarzania danych osobowych”
 • wprowadzono z miany w firmware kontrolerów bibi-K22 i bibi-K25 – poprawa działania funkcji anty pass back