Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.11.01.02) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi oraz nową wersję (3.1.0.0) programu do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu biPrzedszkole.
Uwzględniliśmy zmiany wprowadzone przez ostatnie aktualizacje systemu Windows.

W wersji 1.11.01.02 programu bibi: ( Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.11.01.02. )

• umożliwiono wykorzystania smartfonów z funkcją NFC do identyfikacji pracowników (zdalne przystosowanie kontrolerów systemu bibinet do tej funkcji – upgrade ich oprogramowania)
• opublikowano pierwszą wersjię programu bibiID na system Android służącego do jednoznacznej identyfikacji telefonu w systemie bibinet po protokole NFC
• wyłączono automatyczne przełączanie programu w tryb RODO po uruchomieniu Team Viewera – włączanie tej funkcji odbywa się ręcznie na życzenie operatora programu

W wersji 3.1.0.0 programu biPrzedszkole:

• wprowadzono wszystkie zmiany takie jak w wersji 1.11.01.01 programu bibi
• uaktualniono dane w wersji DEMO programu biPrzedszkole

W wersji 1.11.01.01 programu bibi:

• dostosowano serwer www przeznaczony do podglądu raportów indywidualnych dla pracowników do nowych polityk bezpieczeństwa zastosowanych w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych
• rozwiązano problemu nieuwzględniania aktualnego dnia w raportach zbiorowych
• dodano w programie bibiFakty (bihawk.exe) możliwość szybkiego sprawdzenia liczby osób obecnych w danym obszarze
• wprowadzono nową wersję zdalnej pomocy (biHelp) dostosowana do zmian na serwerach TeamViewer
• zastosowano nową wersję usługi biguard i biserver z nowym algorytmem obsługi kluczy
• dostosowano system do zmian wymagań poziomów bezpieczeństwa w najnowszych wersjach (aktualizacjach) systemu Windows
• poprawiono uruchamianie programów w trybie RODO (ukrywanie nazwisk i imion pracowników)