Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną istotną wersję (1.10.15.01) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.
Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.15.01

W wersji 1.10.15.01 programu:

• w znaczący sposób poprawiono proces uaktualniania oprogramowania w kontrolerach systemu bibinet
• zmniejszono ilość zapytań do domeny technicznej bibi.pl przez kontrolery i rejestratory

Poprawki te powinny doprowadzić do ujednolicenia wersji programu w urządzeniach:

  • kontrolery bibi-K22 i bibi-K25 powinny być w wersji 15
  • rejestratory bibi-C24 i bibi-C25 powinny być w wersji 13

A z tym wiąże się poprawienie komunikacji serwera z kontrolerami i zmniejszenie ruchu w sieci komputerowej.

Z powyższych względów zalecamy zaktualizowanie oprogramowania do wersji 1.10.15.01

W wersji 1.10.14.02 programu:

• usprawniono algorytm generowania raportu zbiorowego
• poprawiono obsługę zdarzeń alarmowych w kontrolerach bibi-K22 i K25

W wersji 1.10.14.01 programu:

  • poprawiono stabilność pracy oprogramowania systemu w instalacjach wielostanowiskowych
  • wprowadzono nową wersję zdalnej pomocy (biHelp) dostosowaną do zmian na serwerach TeamViewer

W wersji 1.10.12.01 programu:

  • wprowadzono poprawki wizualne w panelu sterującym – zwiększono szerokość okna
  • poprawiono działanie funkcji „Zbierz archiwum…”.
  • wprowadzono zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie w wybranej strefie dostępu lub obszarze zabezpieczonym
  • udostępniono nową licencję bibi.XXL umożliwiającą obsługę do 15 000 pracowników