Parkingi rowerowe

Zadaniem systemu parkingów rowerowych jest zwiększenie skutecznooeci zabezpieczenia przed kradzieżą pozostawianych na parkingach rowerów. Parking składa się z szeregu zamków ZR-02 obsługiwanych przez jedną centralkę CR-01.