Klucze sprzętowe USB

Klucze sprzętowe do zabezpieczania oprogramowania i szyfrowania danych.  Oferta dla producentów oprogramowania


Klucz sprzętowy USB HAK2 jest urządzeniem elektronicznym pozwalającym producentom oprogramowania zabezpieczać swoje produkty przed nielegalnym kopiowaniem (podobnie jak klucze HASP firmy Aladin), nieupoważnionym dostępem do programu, umożliwia szyfrowanie danych i kodowanie transmisji. Wykonany jest w formie wtyczki włączanej bezpośrednio w złącze USB.

Sterownik Klucza USB HAK2

HAK2 nie wymaga instalowania specyficznego dla siebie drivera. Korzysta on ze standardowego drivera HID (human interface device), który jest dostępny w systemie Windows od wersji Windows®98. Driver ten jest dostępny również w każdym innym systemie operacyjnym, który umożliwia podłączenie do komputera klawiatury USB.

Kilka kluczy sprzętowych HAK2 w portach USB

Program może współpracować z wieloma kluczami HAK2 jednocześnie włączonymi w gniazda USB.
Możliwa jest również bezkonfliktowa praca kilku aplikacji, z których każda komunikuje się ze swoim kluczem USB HAK2.

Bezpieczeństwo oparte o klucze sprzętowe USB HAK2

Transmisja danych między programem a kluczem sprzętowym USB HAK2 jest kodowana algorytmem DES. Dla każdej sesji tworzony jest inny klucz transmisyjny w oparciu o hasło użytkownika i liczby losowe.

Elektronika klucza jest zabezpieczona (zalana w specjalnej masie) w sposób uniemożliwiający dostęp do niej bez jej uszkodzenia.