Szkolenia w Solid Security

Od sierpnia do połowy listopada br. przeprowadzane były szkolenia z budowy, konfiguracji i obsługi

systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy bibinet dla pracowników firmy Solid Security. Szkolenia odbywały się w Biurach Regionalnych na terenie całego kraju. Przeszkolono prawie 120 pracowników firmy z działów handlowych, technicznych i serwisu.  Oprócz uczestniczenia w prezentacji nowych możliwości systemu, pracownicy rozwiązywali testy i mogli samodzielnie konfigurować urządzenia korzystając z zestawów edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości obsługi klientów firmy Solid Security.