Nowa wersja programu bibi

Przed „majówką” publikujemy nową wersję programu KD i RCP bibinet: 1.10.11.23

Nazbierało się trochę zmian i poprawek. Oto niektóre z nich:

• poprawiono dostosowanie programu narzędziowego bikeys.exe do zmian w systemie Windows 10
• poprawki w w programie narzędziowym biarchiwer związane z usuwaniem zwolnionych pracowników
• usuwanie opisów kontrolerów K12
• automatyczne odzyskiwanie indeksów zwolnień
• automatyczne odzyskiwanie indeksów dostawców
• poprawa obsługi dodawania zdjęć pracowników
• naprawa błędu zapisu raportów do pliku w podglądzie przez stronę www dla pracowników
• zmiany w opisie pól w podglądzie przez stronę www dla pracowników
• usprawnienia w programie bibiSzef (biboss.exe) dotyczące pracy na przełomie dób (dni)
• zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie

Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.11.23