Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.10.11.14) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.

Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.11.14

W wersji 1.10.11.14 programu:

 • poprawiony został eksport raportów w programach opartych na licencji bibi.KD ( tylko kontrola dostępu)
 • zmieniono algorytm zaliczania błędnych rejestracji RCP wynikających z kilkukrotnego zarejestrowania kilku rodzajów zdarzeń RCP w tej samej minucie (do raportu zaliczane jest najstarsze zdarzenie).101

W wersji 1.10.11.12 programu:

 • poprawiono działanie aplikacji bibiSzef (uwzgęldnia ona tylko zdarzenia RCP)
 • poprawiono algorytm liczenia przerw w programie bibi

W wersji 1.10.11.11 programu:

 • poprawiony błąd występujący w pewnych specyficznych ustawieniach regulaminu i urlopie na godziny (wyliczenia były niezgodne z regulaminem)
 • poprawiony błąd w zaliczaniu godzin pracy do godzin „świątecznych”
 • poprawiony błąd przy naliczaniu przerw pracowniczych w dni wolne
 • dodano możliwość ustawienia przerw pracowniczych powyżej 99 minut
 • poprawiono system automatycznie usuwający wielokrotne rejestracje z tej samej minuty, zostawiając zawsze ostatni typ rejestracji.
 • poprawiono proces automatycznego zbierania rejestracji w kontrolerach i rejestratorach RCP systemu bibinet.

W wersji 1.10.11.10 programu:

 • poprawiono w programie bibi eksport raportów do dokumentów pdf wykonywany przez operatorów innych niż Administrator
 • poprawiono działanie schematów czasowych i przejść zależnych (śluz) w kontrolerach bibi-K22 i bibi-K25
 • umożliwiono import certyfikatu niezbędnego do podpisu dokumentów pdf po procesie instalacji programu (głównie dla tych co instalowali program przed wdrożeniem podpisu cyfrowego)

W wersji 1.10.11.9 programu:

 • wprowadzono funkcję blokowania kierunku rejestracji w czytnikach z ekranem dotykowym LCD (bibi-R42 i
  bibi-R52). Operację wykonuje się z poziomu programu bibi (opcje systemu bibi)