Nowa wersja programu bibi

Opublikowaliśmy kolejną wersję (1.10.11.20) programu do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibi.

Opis zmian zawiera ulotka wersji 1.10.11.20

W wersji 1.10.11.20 programu:

  • poprawiono algorytm liczenia godzin „służbowych”
  • dodano „Raport przetwarzania danych osobowych”
  • wprowadzono z miany w firmware kontrolerów bibi-K22 i bibi-K25 – poprawa działania funkcji anty pass back

W wersji 1.10.11.15 programu:

  • poprawiono działanie aplikacji bibiFakty (bihawk.exe)
  • dodano obsługę czytników bezprzewodowych
  • uaktualniono dane w wersji DEMO

W wersji 1.10.11.14 programu:

  • poprawiony został eksport raportów w programach opartych na licencji bibi.KD ( tylko kontrola dostępu)
  • zmieniono algorytm zaliczania błędnych rejestracji RCP wynikających z kilkukrotnego zarejestrowania kilku rodzajów zdarzeń RCP w tej samej minucie (do raportu zaliczane jest najstarsze zdarzenie).101

W wersji 1.10.11.12 programu:

  • poprawiono działanie aplikacji bibiSzef (uwzgęldnia ona tylko zdarzenia RCP)
  • poprawiono algorytm liczenia przerw w programie bibi